تمرینات هوازی وبسایت نتگام

بر اساس یافته‌های وبسایت نتگام، انجام فعالیت‌های تمرینی قدرتی تا 1 ساعت در هفته تا حد زیادی خطر مرگ مرتبط با دیابت را کاهش می‌دهد

اگرچه این مزیت زمانی که بیشتر از آن انجام شود کاهش می‌یابد.

نویسندگان همچنین خاطرنشان کردند که وقتی ورزش قدرتی با ورزش هوازی ترکیب شود، فواید سلامتی بیشتر است.

افرادی که به مدت 1 ساعت در هفته تمرینات قدرتی انجام دادند

و حدود 150 دقیقه تمرین هوازی انجام دادند، 40 درصد کاهش خطر مرگ به هر دلیل، 46 درصد کاهش خطر ابتلا به بیماری های قلبی عروقی و 28 درصد کاهش خطر مرگ ناشی از سرطان را نشان دادند.