نان ذرت مکزیکی

برای تازه نگه داشتن آنها برای مدت طولانی تر، تورتیلاها را در یخچال نگهداری کنید.

اگر به موقع از آنها استفاده نکردید، آنها را به یک کیسه فریزر منتقل کنید و تا 6 ماه در فریزر قرار دهید.

من تورتیلاهای ذرت را برای تقویت غلات کامل دوست دارم، اما تورتیلاهای آرد غلات کامل نیز گزینه خوبی هستند.

از این غذای اصلی برای تاکو یا کوسادیلا استفاده کنید. همچنین می توانید آنها را برای تهیه توستادا یا چیپس خانگی بپزید.