چقدر پیاده روی کافی است؟

مهم است که بین پیاده روی به عنوان بخشی از زندگی روزمره خود و بیرون رفتن به طور خاص برای تناسب اندام تمایز قائل شوید.

برخی از دستورالعمل ها پیاده روی (یا یک فعالیت معادل با شدت متوسط) را به مدت 30 دقیقه در بیشتر روزهای هفته توصیه می کنند تا از سلامتی محافظت کنند.

با این حال، کالج آمریکایی پزشکی ورزشی، یک مرجع جهانی در زمینه ورزش، پیشنهاد می‌کند که برای تناسب اندام، 55 تا 90 درصد حداکثر ضربان قلب خود را برای 20 تا 60 دقیقه سه تا پنج روز در هفته کار کنیم.

سعی کنید این سه تا پنج جلسه را بیشتر از پیاده‌روی روزانه‌تان ببینید، نه اینکه روی آن حساب کنید.