اهمیت تحقیق وبسایت نتگام

نویسندگان نتگام استدلال می‌کنند که درک مکانیسم‌های مغزی که در پس نفوذ اجتماعی وجود دارد برای درک اینکه چه چیزی به تغییر ذهن کمک می‌کند، مهم است.

تغییر دیدگاه ها در مورد چیزی به روشی سالم امکان پذیر است.

این با دانستن آنچه که طرفدار آن هستید و آگاهی از تأثیراتی که در زندگی خود اجازه می دهید شروع می شود.

این حیاتی است که با ارزش های اصلی خود شروع کنید. هر زمان که تصمیم می گیرید در مورد اینکه چه فکر کنید و چه کاری انجام دهید، چه چیزی برای شما مهم است .

خانواده، پول، سلامتی، وضعیت، ماجراجویی و غیره. ممکن است مجبور شوید نظر خود را تغییر دهید تا سالم‌تر، شادتر و ارتباط بهتری داشته باشید.

بسیاری از زمان‌ها، بلوغ و رشد ما را ملزم می‌کند تا در طول زندگی‌مان نظرمان را تغییر دهیم.

بسیاری از این اتفاقات بدون اینکه ما در مورد آن فکر کنیم به دلیل تأثیر اجتماعی و تمایل ما به دوست داشتن و شامل شدن اتفاق می افتد.

از آنجایی که افکار ما بر رفتار و احساسات ما تأثیر می‌گذارند، هر حسی که در شما وجود دارد مبنی بر اینکه زندگی‌تان خوب پیش نمی‌رود یا می‌تواند بهتر باشد،

می‌تواند و احتمالاً با تغییر در باورهای شما شروع شود.

در این مورد، برای اطلاعات به منابع متعدد مراجعه کنید،

نسبت به هر چیزی که می بینید، می شنوید یا می خوانید انتقاد کنید و همیشه با افرادی که به آنها اعتماد دارید یا متخصصان تایید شده در زمینه های خود هستند چک کنید.