تشخیص و مرحله بندی سرطان سینه

هنگامی که سرطان سینه برای اولین بار تشخیص داده می شود، یک مرحله نیز به آن اختصاص داده می شود. مرحله به اندازه تومور و محل گسترش آن اشاره دارد.

پزشکان از انواع آزمایشات برای تشخیص مرحله سرطان سینه استفاده می کنند.

اینها می تواند شامل آزمایشات تصویربرداری مانند سی تی اسکن، ام آر آی، سونوگرافی و اشعه ایکس و همچنین آزمایش خون و بیوپسی از بافت سینه آسیب دیده باشد.

برای اینکه درک بهتری از گزینه های تشخیص و درمان خود داشته باشید، باید بدانید که سرطان در چه مرحله ای است.

سرطان سینه ای که در مراحل اولیه تشخیص داده می شود، احتمالاً چشم انداز بهتری نسبت به سرطانی که در مراحل بعدی تشخیص داده می شود، دارد.