خارج از منزل

مسلماً آب و هوا همیشه طرفدار ما نیست

اما اگر برای هر چیزی که ممکن است عوامل به شما پرتاب کنند آماده هستید، پس نباید خیلی نگران بیرون رفتن در هوای تازه باشید.

به سادگی بیرون بروید و به پیاده روی، دویدن، پیاده روی، دوچرخه سواری بروید یا هر چیز دیگری که فکرش را بکنید.

این شگفت‌انگیز است که چگونه کمی ورزش و هوای تازه شما را پرانرژی می‌کند – و اگر تجربه را با دیگران به اشتراک بگذارید، این یک امتیاز اضافی است.