خط پایین

محققان ژاپنی دریافتند که تنها 30 دقیقه تمرین قدرتی در هفته برای کاهش چشمگیر خطر مرگ ناشی از علل مختلف کافی است.

کارشناسان می گویند که تمرینات قدرتی فواید مهمی دارد که شامل بهبود سلامت استخوان ها و افزایش متابولیسم می شود.

آنها همچنین می گویند که قبل از شروع هر تمرین قدرتی باید با یک پزشک مشورت کنید.