خوابیدن می تواند ظاهر شما را خراب کند

اگرچه هر شاهزاده خانمی به خواب زیبایی خود نیاز دارد، اما خواب ممکن است باعث پیری غیر ضروری پوست شما شود.

مشکل خوابیدن خود فرآیند نیست، بلکه در روبالشی شماست. جای تعجب است که روبالشی شما می تواند رطوبت را از شما دور کند و باعث پیری پوست شود.

همچنین می تواند خطوط غیر جذابی را روی صورت شما باقی بگذارد.

برای مقابله با مشکل روبالشی، متخصصان پوست به شما توصیه می کنند که روی یک روکش ابریشمی سرمایه گذاری کنید.

ابریشم حاوی آمینو اسیدهایی است، مشابه آنهایی که در مرطوب کننده های ما یافت می شوند، بنابراین وقتی شب به سر خود استراحت می دهیم،

پوست ما رطوبت ضروری خود را از دست نمی دهد. مشکل حل شد.