صدف، تخم مرغ، سوپ و خورش

تخم مرغ یکی دیگر از مواد غذایی پرخطر است، زیرا می تواند باکتری سالمونلا را منتقل کند.

تخم‌مرغ‌های سفت پخته شده باید ظرف 7 روز پس از پختن و نگهداری در یخچال مصرف شوند.

صدف‌ها و ماهی‌ها حساس هستند، زیرا می‌توانند حاوی پاتوژن‌ها یا سموم زیادی مانند هیستامین باشند که می‌توانند شما را بیمار کنند.

غذاهای باقی مانده شامل غذاهای دریایی را در عرض 3 روز مصرف کنید.

سوپ ها و خورش ها، با یا بدون گوشت یا ماهی، معمولاً 3 تا 4 روز در یخچال باقی می مانند.