می‌توانید در آخر هفته‌ها به خواب از دست رفته خود برسید

این باور که خوب است بدن خود را از خوابی که در هفته نیاز دارد محروم کنید و سپس در آخر هفته با یک دروغ گفتن مواجه شوید، امری رایج اما اشتباه است.

مطالعه‌ای در دانشکده پزشکی دانشگاه پنسیلوانیا، شرکت‌کنندگان را به مدت پنج شب به چهار ساعت خواب محدود کرد و سپس به آنها 10 ساعت خواب طولانی‌تر داد.

پس از این خواب ریکاوری طولانی، تعدادی از عوامل مانند زمان واکنش، دامنه توجه و خستگی اندازه‌گیری شد اما مشخص شد که به حالت عادی بازنگشته‌اند.

نتیجه این بود که یک دراز کشیدن در آخر هفته برای جبران کمبود خواب در هفته کافی نیست.