آنها قبل از خواب از تلفن های هوشمند استفاده نمی کنند

این یک عادت بد است که بسیاری از افراد فقیر می توانند به انجام آن اعتراف کنند

پیمایش بی وقفه. حوصله‌تان سر رفته است، دیر شده است، می‌خواهید ببینید دوستانتان چه کار می‌کنند و قبل از تنظیم زنگ ساعت به دنیا بیایید.

اشتباه بزرگ. مانند خوابیدن جلوی تلویزیون، نور آبی مصنوعی که از تلفن شما ساطع می شود به الگوهای خواب/بیداری شما آسیب می رساند.

مغز را فریب می دهد تا فکر کند صبح است و در نتیجه در تولید ملاتونین اختلال ایجاد می کند.

اما ملاتونین بیشتر از کمک به خوابیدن ما انجام می دهد

بدون آن، شما در برابر بیماری ها و علائم افسردگی آسیب پذیرتر هستید.

قبل از رفتن به رختخواب همه فناوری را خاموش کنید و تلفن خود را در سمت دیگر اتاق نگه دارید ساعت 2 صبح دیگر از فیس بوک استفاده نکنید.