از روتین اجتناب کنید

زندگی ما گاهی دچار مشکل می شود و هر هفته همان کارهای قدیمی را انجام می دهیم.

اغلب این به این دلیل است که مشاغل ما ما را مجبور به انجام این روال‌ها می‌کنند

اما در آخر هفته، شما زمان خواهید داشت تا آنها را کنار بگذارید. با امتحان کردن چیزهای متفاوت، پذیرفتن دعوت‌نامه‌ها و اجتناب از افکاری که معمولاً در روزهای شنبه یا یکشنبه انجام می‌دهید

خود را وارد یک چارچوب ذهنی آخر هفته جدید کنید.