جوراب های خود را فراموش نکنید

فقط زمان و پول خود را روی چکمه های خود سرمایه گذاری نکنید مطمئن شوید که در انتخاب جوراب خود نیز همین کار را انجام می دهید.

آنها می توانند همه تفاوت را در راحتی کفش شما ایجاد کنند! اگر پاهای شما مرطوب یا خیس باشد، تاول ایجاد می شود

بنابراین جفتی را انتخاب کنید که به طور فعال عرق و رطوبت را از پاهای شما به سمت چکمه های شما منحرف کند.

همچنین، جوراب‌هایی را انتخاب کنید که در نواحی پاشنه و پنجه بالشتک مناسبی دارند تا تأثیرات فعالیت‌های روزانه‌تان را جذب کنند.

طرح هایی که یک ناحیه بدون درز انگشت پا را ارائه می دهند نیز تا حد زیادی مالش و ناراحتی را کاهش می دهند.

هرگز هنگام راه رفتن جوراب نخی نپوشید، زیرا پنبه رطوبت را جذب کرده و حفظ می کند، که منجر به تاول می شود – و پاهای سرد در زمستان!