خطرات بالقوه مصرف بیش از حد ویتامین ها

خطرات بالقوه مصرف بیش از حد ویتامین ها را در وبسایت نتگام بررسی می کنیم.
هنگامی که این مواد مغذی به طور طبیعی از طریق غذاها مصرف شوند، بعید است که آسیبی به آنها وارد شود، حتی اگر به مقدار زیاد مصرف شوند.

با این حال، هنگامی که در دوزهای متمرکز به شکل مکمل مصرف شود، مصرف بیش از حد آن آسان است و انجام این کار می تواند منجر به پیامدهای منفی برای سلامتی شود.