دیر غذا خوردن باعث افزایش وزن می شود

احتمالاً به طور مداوم توسط مردم به شما گفته شده است که خوردن دیرهنگام باعث می شود وزن بیشتری نسبت به زمان های دیگر بخورید، اما شواهد کمی برای تأیید این موضوع وجود دارد.

در واقع، محققان مرکز تغذیه دان و دانشگاه علوم و بهداشت اورگان پیشنهاد کرده‌اند که این دیدگاه یک افسانه کامل است.

آنها به این نتیجه رسیدند که در حالی که حذف وعده‌های غذایی زودتر در روز می‌تواند منجر به پرخوری در عصر شود، زمانی که افراد غذا می‌خورند تفاوتی ایجاد نمی‌کند

بلکه چیزی است که می‌خورند و مقداری که می‌خورند. تا زمانی که کالری مصرفی سوزانده شود، مهم نیست در چه زمانی از روز آنها را مصرف می کنید.