صحبت کردن می تواند برای پوست شما مضر باشد

اگر صحبت کردن یک ورزش المپیکی بود، تا به حال همه ما برنده مدال طلا شده بودیم

و اگرچه ما عاشق این هستیم که با تلفن هایمان استراحت کنیم و با دوستانمان چت کنیم، اما پوست شما اینطور نیست.

به مکان هایی که تلفن هایمان را رها می کنیم فکر کنید. آنها را روی میز کافه ها، در جا نوشیدنی ماشینمان و روی صندلی اتاق های رختکن رها می کنیم.

تلفن‌هایمان را روی میز مغازه‌ها می‌گذاریم، تلفن‌هایمان را به دوستانمان قرض می‌دهیم و حتی وقتی دست‌هایمان را می‌شویم، آن‌ها را در حمام عمومی کنار می‌گذاریم.

وقتی به این شکل به گوشی خود فکر می کنید، جای تعجب نیست که تلفن ها باعث ایجاد لکه و لکه شوند.

برای مقابله با این مشکل از دستمال‌های ضد باکتری استفاده کنید و دفعه بعد که خارج از خانه هستید، کمی بیشتر حواس‌تان به جایی باشد که گوشی خود را جا می‌گذارید.