مزایای تشک های مموری فوم

نتگام می گوید یکی از بهترین ویژگی های تشک مموری فوم این است که جهش ندارد.

اگر با کسی در تخت خود بخوابید – خواه شریک زندگی، بچه ها یا حیوان خانگی – می توانید آن را به یک انتخاب عالی تبدیل کنید، زیرا تشک در هنگام خواب تکان نمی خورد.

این تشک ها نیز نسبت به انواع دیگر مقرون به صرفه تر هستند.