میوه و سبزیجات منجمد

بسیاری از میوه ها و سبزیجات تازه، مانند انواع توت ها و سبزیجات، بسیار فاسد شدنی هستند.

با این حال، خرید این غذاها به صورت منجمد به شما این امکان را می دهد که همیشه محصولات مغذی را در دسترس داشته باشید.

از نظر تغذیه، میوه ها و سبزیجات منجمد با محصولات تازه از نظر محتوای ریز مغذی قابل مقایسه هستند و آنها را به یک فریزر سالم و راحت تبدیل می کند.

سعی کنید سبزیجات منجمد را به سوپ ها، سوپ ها و اسموتی ها اضافه کنید.

توت های یخ زده را می توان مشابه توت های تازه استفاده کرد و شیرینی طبیعی را به بلغور جو دوسر، اسموتی ها، محصولات پخته شده و پارفی ماست اضافه کرد.