نفس های عمیق بکش

اگر وقتتان کم است، یکی از سریع‌ترین راه‌ها برای استراحت، کشیدن چند نفس عمیق است.

اضطراب می‌تواند باعث شود که افراد سریع‌تر از حد معمول نفس بکشند و نفس‌های عمیق و آهسته می‌تواند کمک موثری به آرامش باشد.

اگر مکرراً مضطرب یا استرس دارید، می‌توانید با انجام منظم تمرینات تنفسی یا شرکت در کلاس‌های یوگا، پیلاتس یا مدیتیشن، تنفس عمیق را در برنامه‌ی معمول خود قرار دهید.

همه آنها از تنفس عمیق برای تقویت آرامش و تندرستی استفاده می کنند.