پیگیری نتگام

استفاده از ردیاب تناسب اندام نیز می تواند به افزایش حرکات روزانه کمک کند.

داشتن یک رکورد روزانه دقیق به افراد اطلاعاتی می دهد که ممکن است به افزایش فعالیت روزانه کمک کند.

برای مثال، دیدن تعداد قدم هایی که هر روز برمی دارید می تواند شما را تشویق کند که فعالیت خود را افزایش دهید.

ردیاب‌های تناسب اندام شامل گام‌سنج‌ها، دستگاه‌های پوشیدنی یا اپلیکیشن‌های گوشی‌های هوشمند هستند.

برای استفاده بهینه از ردیاب، ممکن است در نتگام بخواهید:

آن را بپوشید یا هر روز از آن استفاده کنید.
هدفی را تعیین کنید، اما با پزشک خود مشورت کنید تا از منطقی و سالم بودن آن مطمئن شوید.
فعالیت های مورد علاقه خود را پیدا کنید.
با چک کردن شماره های خود هر روز و در میان گذاشتن آن با پزشک یا یک متخصص سلامت و تندرستی پاسخگو باشید.
برخی افراد دریافتند که به استخدام دوستان و خانواده و استفاده از ردیاب ها کمک می کند.

می توانید یک شبکه پشتیبانی اجتماعی ایجاد کنید و هر روز در برابر حلقه پاسخگو باشید.

اگر رقابتی هستید، می توانید رکورد خود یا آنهایی را که در شبکه اجتماعی خود دارید شکست دهید.