شکلات

نه، این فقط یک آرزو نیست شکلات واقعاً برای شما خوب است.

در حالی که خوردن تکه های شکلات شیری بعید است که امتیاز IQ شما را بهبود بخشد

شکلات تلخ سرشار از مواد شیمیایی تقویت کننده مغز به نام فلاونوئیدها است که می تواند مهارت های شناختی شما را تقویت کند.

تحقیقات نشان داده است که فلاونوئیدها باعث ایجاد نورون های جدید در مغز می شوند و همچنین توانایی آنها را برای ایجاد خاطرات جدید بهبود می بخشند.

مطالعات همچنین نشان می دهد که فلاونوئیدها جریان خون به مغز را بهبود می بخشند.

یک مطالعه روی زنان بالغ نشان داد که وقتی نوشیدنی های شکلاتی غنی از فلاونوئید به آنها داده می شود، جریان خون در شرکت کنندگان جریان می یابد.

مغزها در عرض دو ساعت افزایش یافت و در یک کار پیچیده ذهنی عملکرد بهتری داشتند