فعال شدن

اگر احساس استرس می کنید، یکی از بهترین کارهایی که می توانید انجام دهید این است که برای دویدن یا رفتن به باشگاه بروید.

اگرچه ممکن است تمایل بیشتری به سبزی خوردن در مقابل تلویزیون برای استراحت داشته باشید،

اما ورزش برای ترشح مواد شیمیایی تقویت‌کننده خلق‌وخو مانند اندورفین و آناندامید عالی است که می‌تواند به کاهش اضطراب و افزایش سلامت روان کمک کند.

ورزش علاوه بر اینکه تاثیر زیادی بر خلق و خو و سطح استرس شما دارد، برای دور کردن ذهن از مشکلات و کمک به القای خواب نیز مفید است.