معایب تشک های مموری فوم

ممکن است برخی افراد مموری فوم را کمی نرم بدانند.

تشک های مموری فوم می توانند احساس فرو رفتن در تخت را به شما بدهند، به خصوص در مقایسه با تشک های هیبریدی یا حتی لاتکس.

تشک های لاتکس بهتر است پس از تغییر موقعیت به حالت عادی خود برگردند.

تشک های هیبریدی که فوم و فنرها را با هم ترکیب می کنند ممکن است نسبت به تشک های مموری فوم محکم تر به نظر برسند.

تشک های مموری فوم نیز تمایل دارند که گاز را از بین ببرند یا در اولین باری که آنها را نصب می کنید بوی شیمیایی از خود متصاعد می کنند.