چکمه هایت را بشکن

همه اینها در مورد قالب زدن چکمه های شما روی پای خود است آنها را راحت تر می کند و احتمال ایجاد تاول را کاهش می دهد.

چکمه های جدید خود را در هر فرصتی در اطراف خانه خود بپوشید تا آنها را نرم کنید.

به این ترتیب، اگر با هر گونه ناراحتی، سفت شدن یا لیز خوردن مواجه شدید – تا زمانی که آنها را در فضای باز نپوشیده اید

می توانید آنها را به فروشگاه برگردانید تا آنها را تعویض کنید، آنها را اصلاح کنید یا بازپرداخت کامل دریافت کنید.

هنگامی که چکمه های خود را در خانه پوشیدید و از تناسب آن راضی بودید، روند شکستن را در فضای باز ادامه دهید.

هرچند فوراً به پیاده روی یک روزه یا بالا رفتن از کوه نروید. در عوض، به تدریج طول پیاده روی خود را افزایش دهید تا چکمه های خود را بشکنید.

بنابراین خرید کفش خود را برای آن سفر به کلیمانجارو به روز قبل از حرکت هواپیمایتان به آفریقا رها نکنید!