آخرین مطالب متفرقه

آدام استرنج نسخه واقع گرایانه سوپرمن دی سی است

نوشته admin1
آدام استرنج نسخه واقع گرایانه سوپرمن دی سی است، در حالی که سوپرمن به خاطر کارها و قدرت‌های شگفت‌انگیزش مورد تحسین و عشق قرار گرفته است، آدام استرنج مورد نادیده گرفتن و حقارت قرار گرفته است. آدام استرنج و سوپرمن هر دو بیگانه‌اند که در عمق فضا افکنده شده‌اند، اما نحوه‌ی ...
1 2 3 30