آخرین مطالب دی سی

هارلی کوئین در مقابل جوکر؛ چه کسی برنده می شود؟

نوشته admin1
هر دو شخصیت دی سی دارای زرادخانه ای از ترفندها و تاریخچه مشترک هستند، اما یکی از آنها در نبرد پیروز می شود. رابطه جوکر و هارلی کوئین به طور قابل توجهی بدتر شده است و این دو به همان اندازه احتمال دارد که با هم دعوا کنند. البته زمانی بود که جوکر هارلی را […]