کمبود ید

8 نشانه خاموش کمبود ید

کمبود ید چیست؟ اگر چیز زیادی در مورد ماده معدنی ید نمی دانید، باید بدانید، زیرا بسیار مهم است. ید برای ساخت هورمون های تیروئیدی که رشد، تکامل و متابولیسم را تنظیم می کنند، ضروری ادامه مطلب

علت کم‌کاری تیروئید در نوزادان

غده تیروئید در مراحل مختلف زندگی با ترشح هورمونی خود، کارکردهای متفاوتی دارد. یکی از تاثیرات بسیار مهم این هورمونها در دوران جنینی و نوزادی؛ اثر بر تکامل مغز است به نحوی که عدم کفایت ادامه مطلب