حافظه نوستالژیک وبسایت نتگام

وبسایت نتگام می گوید قدرت درمانی به شدت به کیفیت آن رابطه بستگی دارد.

اعتماد، اطمینان و تمایل همراه برای تعلیق بدبینی و ناباوری مؤلفه‌های کلیدی چیزی است که زیگموند فروید آن را انتقال می‌نامد.

در این مثال، همراهی مراقب با شخصیتی خیرخواه در حافظه فرد است.

همه اینها به این معناست که خاطرات نوستالژیک تأثیرات مفیدی داشته باشند، به داشتن یک چارچوب ذهنی مشتاق و قابل اعتماد کمک می کند.

نتگام کلیدهای استفاده بهینه از خاطرات نوستالژیک را خلاصه می کند:

در یک محیط امن، قابل اعتماد و مشارکتی باشید.
سعی کنید خاطراتی را به خاطر بیاورید که شامل تجربیات زنده چند حسی، جسمی و حرکتی است.
در یک روایت کوتاه یا داستانی جاسازی کنید که به راحتی قابل یادآوری است.
قبل از استفاده از آن در شرایط استرس شدید، در یک محیط بدون استرس تمرین کنید.