روی شکم نخوابید

اگر به خوابیدن به جلو علاقه دارید، اولین قدم برای زیبا به نظر رسیدن در صبح این است که یک ژست ترجیحی جدید برای بعد از ظهر پیدا کنید.

خطوط خواب ناشی از وضعیت های خوابیدن است که صورت شما را از یک طرف له می کند.

آیا می دانستید که وزن سر متوسط حدود هشت پوند است؟

تمام این وزن را روی صورت خود تصور کنید دستور العملی برای چروک شدن پوست صبحگاهی.