ایمنی مواد غذایی و باقی مانده

اگرچه اکثر مردم می دانند که ایمنی و بهداشت مواد غذایی برای جلوگیری از مسمومیت غذایی مهم است، 50 تا 87 درصد از بیماری های ناشی از غذا با خوردن غذا در خانه مرتبط است.

بعلاوه، مدیریت نامناسب غذا، مانند شیوه‌های نامناسب یخچال، با افزایش بروز بیماری‌های گوارشی مرتبط با غذا مرتبط است.

مطالعات نشان داده‌اند که افرادی که بهداشت مواد غذایی را رعایت می‌کنند، باقیمانده‌هایی با رشد باکتری کمتر و وقوع کمتر مسمومیت غذایی دارند.

مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها توصیه می‌کند که غذاها نباید برای مدت طولانی در دمای اتاق یا در محدوده 40 تا 140 درجه فارنهایت منطقه خطرناک دمایی که تسهیل می‌کند، رها شوند.

دمای یخچال ایمن 40 درجه فارنهایت یا سردتر، غذاهای خنک را خارج از این منطقه خطرناک ایمن نگه می دارد.

این یافته ها اهمیت ایمنی مواد غذایی و یخچال مناسب برای باقی مانده غذاها را تکرار می کند.