غذاهای با خطر متوسط

پاستا پخته شده و غلات مانند جو و کینوا در صورت نگهداری مناسب تا 3 روز باقی می مانند.

اگر بعد از پختن آنها را فریز کنید، معمولاً 3 ماه قبل از از دست دادن تازگی خود باقی می مانند.

دسرها و شیرینی ها معمولاً حدود 3 تا 4 روز در یخچال باقی می مانند