تئاتر

اسکار تئاتر برندگان خود را شناخت

مراسم سالانه جوایز معتبر تئاتر تونی، برای تجلیل از برترین آثار نمایشی برادوی در سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ برگزار شد و برندگان خود را در شاخه‌های گوناگون شناخت. با توجه به تعطیلی تئاتر برادوی برای ادامه مطلب