آخرین مطالب متخصص تغذیه

بهترین پروتئین های گیاهی مورد تایید متخصصین تغذیه

نوشته admin1
چه زمانی باید یک نوار پروتئینی بخورید؟ به عنوان یک متخصص تغذیه، ترجیح من همیشه برای غذاهای تازه و کامل خواهد بود. اما من همچنین معتقدم که محصولات بسته بندی شده مانند میله های پروتئینی هدفی را دنبال می کنند. یک نوار پروتئینی می تواند راهی عالی برای پر کردن شکاف در طول زمان ...
1 2