آخرین مطالب رپورتاژ آگهی

بحران نوجوانی

نوشته admin1
نوجوانی دوره ای است که در آن بیشترین و نمایان ترین دگرگونی ها در چارچوب کلی رشد و تحول به وقوع می پیوندد. و هم نوجوان و هم نزدیکان به ویژه پدر و مادر را دچار شگفتی و سردرگمی می کند. افزایش قد و تا اندازه ای وزن بروز تغییراتی در چهره و صدا، بیدار ...
1 2 3 4