خسته از خواب بیدار نشوید

برنامه خواب خود را اصلاح کنیم تا دیگر خسته از خواب بیدار نشوید

مواد شیمیایی مختلف می‌توانند به روش‌های مختلفی بر خواب تأثیر بگذارند، اما هنوز چیزهای زیادی برای یادگیری در مورد تأثیر مکمل‌ها و داروهایی مانند حشیش بر خواب داریم. برخی از گونه های کانابینوئید ممکن است ادامه مطلب